KAMU YÖNETİMİ FORUMU(KAYFOR)

Kamu Yönetimi Forumu, kısa adıyla KAYFOR, kamu yönetimi alanında çalışan akademisyenler ile uygulamacıların ortak platformu olarak, 2003 yılında Mersin Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Tayfur ÖZŞEN’in çağrısı üzerine doğmuştur. Her yıl güz döneminde, bir üniversitenin ev sahipliğinde, iki ya da üç gün süreyle toplanan Forum’da bildiriler sunulup tartışılmaktadır. KAYFOR günümüzde yerleşik ve geleneksel hale gelmiş bir çalışma tarzı niteliği kazanmış durumdadır.

KAYFOR I – Prof. Dr. Tayfur ÖZŞEN çağrısıyla Forum’un kuruluşu.

Konu: Bilimsel Zemin Oluşturmak, Mersin Üniversitesi, 5-6 Ekim 2003

 

KAYFOR II – Dönüşüm ve Eğitime Yansımalar, Hacettepe Üniversitesi, 7-8 Ekim 2004

Bildiriler Kitabı: Dünyada Kamu Yönetimindeki Dönüşüm ve Türkiye’de Kamu Yönetimi Öğretimine Yansımaları, KAYFOR II, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2004.

 

KAYFOR III – Yöntem ve Sorunlar, ODTÜ, 17-18 Kasım 2005

Bildiriler Kitabı: Şinasi Aksoy-Yılmaz Üstüner, Kamu Yönetimi Yöntem ve Sorunlar, Nobel Yayınları, Ankara 2006

 

KAYFOR IV – Kuramdan Uygulamaya, Muğla Üniversitesi, 8-10 Kasım 2006

Bildiriler Kitabı: Kuramdan Uygulamaya Kamu Yönetimi, Bildiriler, Muğla 2007

 KAYFOR V – Kamusal Bilinç, Kent ve Çevre, Kocaeli Üniversitesi, 18-20 Ekim 2007. Bildiri Özetleri kitabı yayımlanmıştır.

KAYFOR VI – 18. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi, 9-11 Ekim 2008

 

KAYFOR’un açılış töreninde AÜ SBF Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen Cahit Emre Kamu Yönetimi Araştırma Yarışması’nın ödül töreni de gerçekleştirilmiştir.

 

Forum’un ilk oturumu Doç. Dr. Cahit Emre, 1. KAYFOR açılış konuşmasının videosunun gösterildiği 7. Oturumu da KAYFOR’un baş mimarlarından Prof. Dr. Tayfur ÖZŞEN anısına gerçekleştirilmiştir.

 

23 Üniversiteden 81 öğretim elemanının 65 bildiri ile katıldığı VI. KAYFOR’da Siyasal Bilgiler Fakültesi, oturum başkanlığı ve bildiri sunumları dışında ilk kez lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılımı ile de temsil edilmiştir.

 

KAYFOR VII –  2009 yılı sonbaharında Kahramanmaraş’ta Sütçü İmam Üniversitesi ev sahipliğinde yapılmıştır. Konu, Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi olarak belirlenmiştir.

 KAYFOR VIII – 2010 yılı sonbaharında Ankara’da TODAİE ev sahipliğinde yapılmıştır. Konu, Kamu Yönetimi ve Teknoloji  olarak belirlenmiştir.

KAYFOR IX - IX. Kamu Yönetimi Forumu, Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde, İİBF Kamu Yönetimi Bölümü yürütücülüğünde 19-21 Ekim 2011 tarihlerinde Ankara'da yapılmıştır. Forumun ana teması "Kuram ve Yöntem Açısından Türkiye'de Kamu Yönetimi'dir. Forumun amacı, kuram ve yöntem açısından Türkiye'de Kamu Yönetimini tartışmaya açmak ve konu ile ilgili önerilerin geliştirilmesini sağlamaktır.

 KAYFOR X - X. Kamu Yönetimi Forumu, Uludağ Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, İİBF Kamu Yönetimi Bölümü yürütücülüğünde 06-07 Aralık 2012 tarihlerinde Bursa'da yapılmıştır. Forumun ana teması "Kamu Politikalarında Dönüşüm”dür. Forumun amacı, kamu politikalarında dönüşümü tartışmaya açmak ve konu ile ilgili önerilerin geliştirilmesini sağlamaktır.

 KAYFOR XI - Ana teması “Afro-Avrasya Coğrafyasında Kamu Yönetimi Uygulamaları ve Sorunları” olan Uluslararası XI. Kamu Yönetimi Forumu, 31 Ekim-2 Kasım 2013 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü yürütücülüğünde Samsun’da gerçekleştirilmiştir.

 KAYFOR XII - Ana teması “Kamu Yönetiminde Değişim” olan Uluslararası XII. Kamu Yönetimi Forumu, 12-14 Eylül 2014 tarihleri arasında Adnan Menderes Üniversitesi ev sahipliğinde İ.İ.B.F Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü yürütücülüğünde Aydın’da gerçekleştirilmiştir.

KAYFOR XIII - Ana teması "Kamu Yönetiminde Değişimin Rotası, Etkileri ve Sorunları" olan XIII.Kamu Yönetimi Forumu, 15-17 Ekim 2015 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü yürütücülüğünde Konya'da gerçekleşmiştir.