Dili
 Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri)
 Doç.Dr.Ercan OKTAY
Bölüm ECTS ve Erasmus Koordinatörü
 
Koordinatör Yardımcısı
Arş.Gör. Taylan Can DOĞANAY
Bölüm Sekreteri
 Fadime BOR
Süresi (Yıl)
 4
Azami Süresi (Yıl)
 7
Kontenjanı
 135
Staj Durumu
 Yok
Mezuniyet Ünvanı
 
ÖSYM Tipi
 TM2
Tarihçe
1992 yılında fakülte kurulmuştur. 2001 yılında Kamu Yönetimi Bölümü açılmıştır.
Kazanılan Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Kamu Yönetimi bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.
Kabul Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.
Üst Kademeye Geçiş
ALES, Yabancı Dil ve mezuniyet ortalamasına göre lisansüstü eğitime devam edebilir.
Mezuniyet Koşulları
Müfredatındaki tüm dersleri alıp başarılı olmak.
İstihdam Olanakları
Yönetim, toplum bilimi, siyaset, hukuk, kentleşme ve iktisat gibi sosyal bilimlerle ilgili konularda dersler alan bölüm mezunları için, başta kaymakamlık ve idare hakimliği olmak üzere, kamu bürokrasisinin çeşitli kademelerinde geniş istihdam imkanları mevcuttur. Öğrencilerin aldıkları eğitim, özel sektörde de çalışmaya elverişlidir. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.
Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar 100'lük not üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl içi sınavlarının %40' ı yarıyıl sonu sınavlarının %60'ı dikkate alınarak ilgili dersi alan öğrencilere bağıl sistem uygulanarak geçme notu hesaplanır.